Respons Balas Pantas

Sistem amaran yang dibina dalam data pemantauan akan mengenal pasti apabila sesuatu ucapan memerlukan respons balas yang pantas atau sesuatu tindakan. 

Tindakan ini berbeza menurut kadar peringkat keseriusan dan tahap risiko. Ianya merangkumi:

Komunikasi

Amaran keselamatan
Naratif alternatif berdasarkan bukti
Pengeluaran kenyataan dan media
Pendekatan media sosial

Tindakan solidariti dan sokongan

Dirujuk kepada Legal Defense Fund (LDF)
Dirujuk kepada rawatan Psiko-sosial 

Penggunaan mekanisme laporan dalam platform media sosial

Dirujuk untuk inisiatif menyemak maklumat

Berita Terkini

Panduan Liputan Pilihan Raya Untuk Media

Panduan Pemantauan Pilihan Raya ini bertujuan untuk membantu pihak media menjalankan tugas mereka secara beretika dan bertanggungjawab, sekaligus untuk mendukung pilihan raya yang bebas, adil dan mandiri.

Sumber

Rakan Kami