Mengundi & Membeli – belah : menilai syarikat teknologi dan media di Malaysia dalam konteks pilihan raya dan e-dagang

September 22, 2023