CIJ bimbang akan keadaan demokrasi di Malaysia yang semakin merudum selepas penutupan parlimen

August 2, 2021