Lindungi hak awam untuk mendapat maklumat, kata pensyarah

March 7, 2021