Rakyat Malaysia Berhak untuk Tahu! CIJ dan Pusat C4 Menyeru Agar Diperkukuhkan Jaminan Undang-Undang Bagi Akses Kepada Maklumat Dalam Waktu Krisis Ini

September 28, 2021